Thay đổi quốc tịch sau khi kết hôn

thay-doi-quoc-tich-sau-ket-honVấn đề Quốc tịch trong Hôn nhân chỉ được đề cập đến khi Hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc giữ quốc tịch trong hôn nhân (Kết hôn, ly hôn, hủy kết hôn trái pháp luật) giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài không làm thay đổi quốc tịch Việt Nam của đương sự và con chưa thành niên của họ (nếu có).

 

Việc vợ hoặc chồng nhập, trở lại hoặc mất quốc tịch Việt Nam không làm thay đổi quốc tịch của người kia. Như vậy, việc công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài sẽ không làm thay đổi quốc tịch của công dân Việt Nam.

Cha, mẹ có thể thỏa thuận bằng văn bản về việc mang quốc tịch của con. Người nước ngoài và người không quốc tịch được nhập quốc tịch Việt Nam khi là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam. Những người đã mất quốc tịch Việt Nam nếu có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì được trở lại Việt Nam nếu người đó có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, con đẻ của công dân Việt Nam.

Con chưa thành niên sống cùng cha mẹ thì quốc tịch sẽ thay đổi theo quốc tịch của cha mẹ. Trường hợp cha hoặc mẹ đang mang quốc tịch nước ngoài mà được nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam nếu không có thỏa thuận bằng văn bản về việc giữ quốc tịch nước ngoài của con chưa thành niên sinh sống với người đó cũng có quốc tịch Việt Nam.

Nếu cha mẹ bị tước hoặc hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam thì quốc tịch của con chưa thành niên không thay đổi. Nếu trẻ em là công dân Việt Nam được người nước ngoài nhận làm con nuôi hoặc trẻ em nước ngoài được công dân Việt Nam nhận làm con nuôi thì mang quốc tịch Việt Nam.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ  tư vấn ly hôn tốt nhất

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

“ Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật